Tořič včelonosný

Za orchidejemi Bílých Karpat s Ondrou Prosickým

Již po několikáté jsem vyrazil na fotoworkshop s Ondrou Prosickým. Tentokrát koncem června do Bílých Karpat fotit orchideje – viz. jeho nabídka. Workshop byl výborně připraven a na vybraných lokalitách jsme našli všechny očekávané druhy i něco málo navíc. Měli jsme štěstí na krásné počasí a také na poměrně hojnou kombinaci orchidejí a různých hmyzáků.…

Orchideje ve Středohoří

Polovina května je začátkem období vhodným pro návštěvu orchidejových lokalit v Čechách. Vyrazil jsem na osvědčenou lokalitu a rozhodně jsem nelitoval. Tořiče hmyzonosné a Vstavače osmahlé v plném květu. Bradáčky začínají a kruštíky teprve vystrkují první lístky. Krom orchidejí potěšily kvetoucí Sasanky lesní. Tentokrát jsem místo obvyklého makroobjektivu použil pevnou 300/4 a hojně jsem využil…

Hlavinka horská

Itálie – Dolomity 2011

Další orchidejovou výpravou byla cesta do Itálie na začátku července. K ubytování jsme zvolili penzion v Misurině – osvědčený z minulé návštěvy této oblasti. Tentokrát jsme nepočítali s novými druhy, spíš jsme chtěli některé druhy vyfotit lépe a poznat několik nových lokalit. Objevili jsme pro nás nové lokality v okolí passo Pordoi a passo Giau,…

Konečně jaro

V neděli 10.4.2011 jsem se vydali prozkoumat pro nás novou lokalitu – rybníky kolem Rožďalovic. Měli by tam být k vidění zajímaví vodní ptáci. Ptáků jsme mnoho neviděli, ale i tak to byl krásný výlet. Listnaté lesy kolem rybníků jsou plné kvetoucích sasanek a dymnivek – prostě nádhera. Ze zajímavějšího ptactva jsme viděli ledňáčka, párek…

Právě kvete: Švihlík krutiklas

O víkendu 21.8.2010 jsme se vypravili na Moravu najít jednu ze vzácných orchidejí – Švihlík krutiklas. A měli jsme štěstí, na louce jsme našli několik jedinců. Některé orchideje byly již v plném květu, jiné teprve začínaly. Ale jsou to mršky malý..najít je dalo docela práci. Švihlík roste v lokalitě NPP, kde jsou krásné louky plné…